Menu
Spróbuj Alpha we WrocławiuSpróbuj Alpha w WałbrzychuSpróbuj Alpha w BagnieNowe drogi wspólnota Dom Boży
A+ A A-

WSPÓLNOTA DOM BOŻY

Dom BożyJesteśmy katolicką wspólnotą charyzmatyczną powstałą przy parafii pod wezwaniem św. Augustyna we Wrocławiu. Nasza pełna nazwa brzmi: Dom Boży i brama nieba (Rdz 28, 17). Oznacza to zatem miejsce, gdzie mieszka Bóg i Jego Rodzina. Nasze podstawowe wezwania to: słuchanie Słowa Bożego i jego głoszenie, uwielbienie i modlitwa wstawiennicza, w której szczególne miejsce zajmują kapłani (Mój dom będzie domem modlitwy).

Obecnie funkcjonujemy jako wspólnota w czterech miejscach Wrocław- Sudecka, Wrocław- Wojszyce (filia), Wałbrzych (filia), Żarów (filia).

Przychodzimy ze świata, który odrzuca wszystkie normy. Dążeniem wspólnoty jest coraz większe upodobnianie się do Chrystusa, a zatem przestrzeganie zasad i norm, które wyrastają z wartości ewangelicznych. To nie oznacza, że już ich wszystkich przestrzegamy, lecz że nam one odpowiadają oraz że chcemy i staramy się według nich żyć. (Moimi braćmi, siostrami, matką są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je).

Nasza wspólnota to miejsce, gdzie wybrzmiewa Słowo Boże i gdzie się Go słucha, by kształtowało nasze życie i relacje miedzy nami. Czytamy Je, rozważamy i staramy się być Mu w życiu posłuszni, a nasza modlitwa wypływa ze słuchania Słowa.

Jako że w centrum naszego życia jest Jezus Chrystus, wcielone Słowo, czujemy się także wezwani do ewangelizacji.

Pragniemy, by uwielbienie Boga stało się dla nas stylem życia. Chcemy nieustanne Go wysławiać we wszystkim, co czynimy, czego doświadczamy, co jest naszym udziałem (1 Kor 10, 31), a także zawsze i wszędzie Mu za wszystko dziękować (1 Tes 5, 18).

Potrzebujemy także dzielić się nawzajem owocami nadprzyrodzonymi (czyli pochodzącymi od Ducha Świętego), osobiście odkrywanymi przeżywanymi. Charyzmat naszej wspólnoty jest określony, lecz zarazem dynamiczny i otwarty. Chcemy wciąż być czujni, by słuchać Bożego głosu (pielęgnować dar proroctwa), otwierać się na wezwania Ducha Świętego do nowych zadań i rodzajów służby.

Życie wspólnoty rozgrywa się na spotkaniach małej grupy, domu (gromadzącego kilka małych grup) i na spotkaniach wspólnotowych, a także przez rozmaite posługi, m.in.: na kursach Alfa, na rekolekcjach, podczas Eucharystii, Dnia Pojednania, Święta Namiotów, w diakoniach (m.in. uwielbienia, modlitwy wstawienniczej).

Identyfikujemy się z Kościołem Katolickim w posłuszeństwie wiary (wierzymy jak Kościół), w jedności z papieżem i biskupami, we współudziale w sakramentach, wreszcie we wspólnocie osób, ponieważ Bóg nie zbawia nas w pojedynkę, ale gromadzi we wspólnotę wierzących. Naszym duchowym opiekunem jest obecnie o. Michał Draus OFMCap (http://www.michaldraus.kapucyni.pl/).

Należymy do międzynarodowych sieci wspólnot: ENC i RELaY.

Można się do nas przyłączyć przez udział w kursie Alfa lub uczestnictwo w otwartych spotkaniach modlitewnych - czwartki o godz. 19.00 w sali nr 4.


PO CO WSPÓLNOTA?

Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie (Flp 2, 2-5).

Od członka wspólnoty oczekujemy:

  • codziennej osobistej modlitwy i studium Słowa Bożego;
  • regularnego i zaangażowanego uczestnictwa w spotkaniach małej grupy;
  • uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych;
  • uczestnictwa w domu lub diakonii;
  • uczestnictwa w dniach wspólnoty, wspólnotowych rekolekcjach, Eucharystiach itd.
  • uczestnictwa w posługach podejmowanych przez wspólnotę oraz podejmowania posług we wspólnocie.

PRZYMIERZE

Wewnętrzną część wspólnoty stanowi Przymierze – grono członków związanych ze sobą węzłem jedności i miłości, pragnących służyć innym oraz innych przygotowywać do posług.

Członkowie Przymierza zobowiązują się żyć wg następujących reguł:

1Uznajemy autorytet lidera i jesteśmy ulegli jemu oraz odpowiedzialnym wspólnoty. Lider jest osobą decydującą w sprawach wspólnoty, w sprawach posługi.

2Nie pielęgnujemy uraz, nie rozsiewamy plotek, ale staramy się w szczerości rozwiązywać konflikty z braćmi i siostrami (zasada 77 razy”).

3Staramy się codziennie trwać na godzinnej modlitwie osobistej. Co dzień czytamy Biblię, karmimy się Słowem Bożym, rozważamy Je i staramy się Mu być posłuszni.

4Raz w tygodniu gromadzimy się na wspólnej modlitwie. Uczestniczymy regularnie w spotkaniach małej grupy, w dniach wspólnoty oraz wspólnotowych Eucharystiach. Przyjmujemy formację prowadzoną we wspólnocie i aktywnie w niej uczestniczymy.

5Każdy z nas, w miarę swoich możliwości, podejmuje posługi (wewnątrz wspólnoty i na zewnątrz).

6Każdy z nas płaci dziesięcinę jako wyraz swojej zależności od Boga.

Facebook